Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii

Feb 23rd, 2017 | By | Category: Wydarzenia

We wtorek 22 lutego w Ambasadzie RP odbyła się promocja książki Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii (Lublin, UMCS, 2016), której publikacja była współfinansowana przez Ambasadę i Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

IMG_20170221_191946

Na początku spotkania Pani Ambasador Marzenna Adamczyk przywitała zaproszonych gości. Następnie głos zabrali redaktorzy naukowi książki: prof. Grzegorz Bąk (Uniwersytet Complutense w Madrycie), dr hab. Ludmiła Siryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i Ewa Łoś (Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie). Prelegenci opowiedzieli o różnych aspektach życia i twórczości Józefa Łobodowskiego, jednej z najważniejszych postaci w historii relacji kulturowych polsko-hiszpańskich. W drugiej części spotkania prof. Grzegorz Bąk poprosił o krótkie wypowiedzi obecnych na sali współautorów książki. O swoim wkładzie do książki powiedzieli: Elżbieta Wittlin-Lipton, Jerzy Radłowski, prof. Marek Raczkiewicz (Uniwersytet Comillas) i prof. José Luis Orella (Uniwersytet San Pablo CEU). Lech Piekutowski podzielił się z publicznością swoimi wspomnieniami o poecie. Zebrani mogli również obejrzeć serię zdjęć z wcześniejszej promocji książki, która odbyła się 30 stycznia w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Prof. Grzegorz Bąk przygotował dla gości wzruszającą niespodziankę, którą była projekcja programu Tribuna de Historia o niemieckiej inwazji na Polskę w roku 1939. We wspomnianym programie uczestniczył Józef Łobodowski, dzielnie broniąc prawdy historycznej i opowiadając o swoim udziale w kampanii wrześniowej.

Pani Ambasador zaprosiła zebranych gości na wino, przy którym mogli dalej rozmawiać o bohaterze wieczoru i o najnowszej historii madryckiej i hiszpańskiej Polonii.

We wstępie do prezentowanej książki możemy przeczytać:

„Tom ma charakter międzynarodowy, a ze względu na różnorodność przedstawionych zagadnień i aspektów badawczych – także interdyscyplinarny. Kształt ów wypływa z bogactwa dzieła będącego przedmiotem refleksji i z osobowości jego twórcy. Badacze stanęli przed wyzwaniem spuścizny nadal nie w pełni dostępnej i zawierającej nie penetrowane obszary, a odnoszącej się do wielu kultur oraz obejmującej rozliczne zagadnienia, wyrażane w tekstach artystycznych, krytycznoliterackich i publicystycznych, które poruszają problematykę estetyczną, etyczną, politologiczną, historiozoficzną, antropologiczną, aksjologiczną. Pochylają się nad nią przedstawiciele dziedzin humanistycznych: zarówno literaturoznawcy różnych języków, jak i historyk, bibliotekoznawca, językoznawca czy wreszcie filozof – reprezentanci ośrodków naukowych w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, a także ośrodków kulturowych krajowych i zagranicznych. Rozmiary i ranga tego zainteresowania są wynikiem niepodważalnego uznania pisarza za jedną ze znaczących postaci kultury europejskiej.”

Dzień wcześniej, 20 lutego, w barze Anjupe przy ulicy Gaztambide 59, odbyło się odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Łobodowskiemu i jego przyjacielowi, wybitnemu reprezentantowi madryckiej Polonii, Kazimierzowi Tylce. Tablicę odsłoniły Amelia Bolívar (wdowa po Kazimierzu Tylce) i Pani Ambasador Marzenna Adamczyk. Prof. Grzegorz Bąk w krótkim wystąpieniu przywitał obecnych: przedstawicieli rodziny Tylko-Bolívar oraz przyjaciół Kazimierza Tylki i Józefa Łobodowskiego. Bar Anjupe, w którym Łobodowski pisał swoje wiersze i książki, jest od lat miejscem wtorkowych spotkań. Uczestniczą w nich Lech Piekutowski, Grzegorz Bąk, Jerzy Radłowski, Marta Misztal, prof. José Luis Orella i inni Polacy i Hiszpanie zainteresowani postacią Józefa Łobodowskiego. Przez wiele lat przewodniczył tym spotkaniom upamiętniony na nowej tablicy pamiątkowej Kazimierz Tylko-Dobrzański (1922-2013).

Inauguracja pierwszej tablicy, 23 października 2008 roku, została zorganizowana przy wsparciu Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Forum reprezentowanego wówczas przez Lecha Piekutowskiego, Joannę Piekutowską, Mariana Świerczyńskiego, Ewę Regner, Elżbietę Bortkiewicz i Izabelę Barlińską.

Fot. J. Lorente; M. Świerczyński; G. Bąk.

 

Comments are closed.

Partnerzy: