Walne Zgromadzenie Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Forum

May 8th, 2017 | By | Category: Wiadomości

Zgodnie ze stautem w niedzielę 7.05.2017 w siedzibie Polskiej Szkoły Forum w Madrycie przy ul. Celanova, 2 , odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum, dotyczące kończącej sie kadencji 2015-2017.

IMG_20170507_123220

 

 

Zarząd Forum pod przewodnictwem Prezesa Pani Elzbiety Bortkiewicz Morawskiej,  przedstawił szczegółowe sprawozdanie z okresu  maj 2016-maj 2017. Sprawozdanie to dotyczyło szerokiej i owocnej działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także spraw organizacyjnych i finansowych.

Komisja Rewizyjna dokonała oceny prac realizowanych przez Forum, a Walne Zgromadzenie jego członków  jednogłośnie zaaprobowało wniosek o udzielenie Zarządowi absolutoruim.

Pani Prezes podzękowala wszystkim tym którzy zawsze byli chetni do pomocy w realizacji zadań Forum

W dalszej cześci zebrania  Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz Forum:

Zarząd Forum w składzie:

Elżbieta Małgorzata Bortkiewicz  Prezes;  Miguel Ángel Pajares  V-ce Prezes;  Elżbieta Teresa Swięcka  Sekretarz;  Eva Bożena Kochan  Pełnomocnik d/s Edukacji; Leon Chylicki  Skarbnik; Janina Wierzchoś  K. Kultury;  Araceli Sánchez Muñoz  K. Kultury.

Komisja Rewizyjna w składzie: Małgorzata Wieteska; Luís Fariña.

Życzymy nowo wybranym samych sukcesów na nowym etapie działalności naszego Stowarzyszenia!

Red.

Comments are closed.

Partnerzy: